Augusts Milts: patība un ētika

9,21

Autors:
Izdevniecība: RaKa izdevniecība
Gads:
Lappuses: 333
Vāki: mīkstie vāki

Kategorijas:
Svītru kods: 9789984159447

Apraksts

Iznākusi profesoram Augustam Miltam, nozīmīgākajam 20. gadsimta 2. puses ētiskās domas un tradīcijas veidotājam Latvijā, veltīta grāmata. Tās autori ir profesors pats un divdesmit pieci viņa dzīves ceļabiedri.

Profesora patība – lielais cilvēcīgums, atbildība bez augstprātības, atsaucība bez savtīguma – atklājas viņa dzīves pašapcerē un intervijās, skolas, studiju un aspirantūras biedru un draugu atmiņās, bijušo skolēnu, studentu un kolēģu skatījumā. Gandrīz divus gadudesmitus būdams Nacionālās mutvārdu vesture-zinatne-un-dabas projekta zinātniskais vadītājs un konsultants, prof. A. Milts aizrautīgi piedalījās latviešu dzīvesstāstu apkopošanā un pētīšanā. Profesoram veltītajā grāmatā atvērtas arī viņa paša dzīvesstāsta lappuses. Kolēģu (V. Zariņa, O. Vilnītes u. c.) un bijušo studentu (G. Kalmes, E. Mucenieka u. c.) atmiņās atainojas arī Latvijas Universitātes religija-filozofija-un-ezoterikas nodaļas tapšana un izaugsme.

Grāmata iepazīstina ar mazāk zināmu prof. A. Milta radošās darbības izpausmi – ar viņa filozofiskās īsprozas izlasi: esejām, miniatūrām, pasakām, humoristiskiem tēlojumiem un uzrunām. Šo tekstu lielākā daļa ir pirmpublicējumi. Īpašs A. Milta filozofiskās īsprozas žanrs ir aforismi, ko viņš pats sauca par prātulām, – kodolīgi, asprātīgi, dzīves paradoksos sakņoti izteicieni.

Grāmatas veltījumu daļā lasām izjustu un tēlainu kinorežisora Jāņa Streiča stāstu “Iesākums” par profesora bērnību, filozofa Anša Zundes dziļi prātniecisko un līdzībās uzrunājošo apceri par mīlestības pedagogu Sokratu, arī veltījumvēstules.

Īpašā grāmatas nodaļā A. Milta bijušie studenti – profesori Maija Kūle, Rihards Kūlis, Māra Rubene, Skaidrīte Lasmane un Ella Buceniece, doktore Māra Kiope un doktorante Māra Melēna – raksta par ētikas, A. Milta koptās religija-filozofija-un-ezoterikas nozares, problēmām un atklāj skolotāja darbu studijās radušos uzskatus un viedokļus par cilvēka esamību un jābūtību, par vērtībām, brīvību un labo.

Grāmatā ievietota pilnīga profesora A. Milta publicēto darbu bibliogrāfija, ko sagatavojusi Latvijas Universitātes Bibliotēka.

Grāmata turpina sēriju par Latvijas izcilajiem 20. gadsimta filozofiem.

Papildu informācija

Svars500 g