Eiropas vesture-zinatne-un-daba

36,21

Autors: Autoru kolektīvs
Izdevniecība: Jāņa Rozes apgāds SIA
Gads: 2013
Lappuses: 992
Vāki: cietie vāki

Kategorijas:
Svītru kods: 9789984234380

Apraksts

"Eiropas vesture-zinatne-un-daba" ir ievērojama apjoma hrestomātija, kurā apkopotas esejas par attīstību, sākot no Senās Grieķijas līdz pat mūsdienām. Pie darba franču valodā strādājis iespaidīgs autoru kolektīvs – teju 200 literatūrzinātnieki, universitāšu mācībspēki un rakstnieki no visām Eiropas valstīm. Hrestomātija ataino daudzpusīgu priekšstatu par strāvojumu, žanru un tendenču attīstību cauri gadsimtiem – no pašiem pirmsākumiem līdz mūsdienām. "Eiropas vesture-zinatne-un-daba" paver lasītājam plašu panorāmu, neaizmirstot nevienu Eiropas valsti vai zemi un nevienu nozīmīgu parādību. Eiropā savulaik ir krustojušies visdažādākie idejiskie un mākslinieciskie strāvojumi un kustības. Daži no tiem ir atstājuši vien gaistošas pēdas, savukārt citi ir nostiprinājušies Eiropā uz ilgu laiku. Eiropas seju veido gan labprāt uzkrātais, gan pret pašas gribu pieņemtais mantojums. Ārpuseiropeiskā mantojuma robežas ir visgrūtāk noteikt, savukārt Eiropas civilizācijas pamatā ir grieķu-latīņu un jūdu-kristiešu mantojums. Bizantiešu, ķeltu un arābu-andalūziešu mantojuma ietekme ir mazāk izteikta, tomēr tā pēdas ir sastopamas dažu Eiropas valstu literatūrā. Hrestomātijā atsevišķas apakšnodaļas veltītas arī izciliem filosofiem – Platonam, Augustīnam, Akvīnas Tomam –, kuru idejas atbalsojas cauri gadsimtiem un iedvesmo vēlāku laiku literātus. Nodaļā, kas veltīta viduslaiku un agrīnās renesanses literatūrai, lasītājs iepazīsies ar šī laikmeta tautas dzeju, balādēm un refrēniem, bruņinieku un didaktisko literatūru, galma romāniem, reliģiski izglītojošiem darbiem un sociālo satīru. Tā kā hrestomātija sakārtota pēc hronoloģiskā principa, izvērstas nodaļas veltītas arī renesanses laikmetam un humānismam, barokam un klasicismam, apgaismības laikmetam, reālismam un naturālismam, 19. gadsimta beigu literatūrai, dažādiem 20. gadsimta pirmās puses strāvojumiem, ideoloģiju laikmetam, pēckara un mūsdienu literatūrai. "Eiropas vēsturē" pieminēti arī izcili latviešu literāti – Rainis, Vizma Belševica, Knuts Skujenieks un Imants Ziedonis, kura dzīves un daiļrades apraksts un epifānijas "Bērniņ, neēd, kad dziesmu dzied!" fragments iekļauts grāmatas pēdējā nodaļā, kas veltīta mūsdienu Eiropas ievērojamākajiem rakstniekiem. Grāmatas struktūra ļauj iepazīties ar Eiropas vēsturi sistemātiskā un strukturētā veidā. Tās autori pievēršas arī vēsturiskā fona iezīmēšanai, kas attīstības procesus atklāj plašākā kultūrvēsturiskā kontekstā. Katras nodaļas beigās ir jautājumi, kas ļauj pārbaudīt savas zināšanas par attiecīgo vesture-zinatne-un-dabas periodu. Savukārt, dažādu literāru darbu fragmenti oriģinālvalodā un latviešu tulkojumā kalpo par ilustrāciju un, cerams, iedvesmos šos darbus izlasīt. "Eiropas vesture-zinatne-un-daba" ir līdz šim vērienīgākā Eiropas hrestomātija, kāda jebkad iznākusi latviešu valodā. Tas ir neatsverams palīgs humanitāro specialitāšu studentiem un pasniedzējiem, kā arī jebkuram lasītājam, kam rūp sava redzeslauka paplašināšana un eiropeiskās identitātes izprašana. 

Papildu informācija

Svars1870 g
Dimensijas17.6 × 24.7 cm