Ideju vesture-zinatne-un-daba Latvijā. Jaunā strāva – 20. gs. sākums 1

15,38

Autors: Ellas Bucenieces redakcijā
Izdevniecība: RaKa izdevniecība
Gads:
Lappuses: 532
Vāki: mīkstie vāki

Kategorija:
Svītru kods: #VALUE!

Apraksts

Grāmatas mērķis – parādīt latviešu gara fenomenoloģiju kā daudzveidīgu ideju izpausmi.

Grāmatas hronoloģija aptver Jaunās strāvas periodu un 20. gadsimta pirmos divus gadu desmitus, tomēr atsevišķos gadījumos ir ietverta arī vēlākā aplūkojamās personas uzskatu evolūcija un materiāli, kas to apliecina: I. Modernitātes un universālisma idejas (Aspazija, Rainis, A. Upīts). II. Sociālā aktīvisma un kriticisma idejas: 1. Marksistiskās sociālās idejas (P. Stučka, F. Roziņš, K. Kasparsons). 2. Sociāli demokrātiskās idejas (E. Rolavs, M. Skujenieks, M. Valters, F. Cielēns, K. Kalniņa). 3. Kultūrkriticisma idejas (J. Jansons-Brauns, J. Asars, V. Dermanis). III. Individuālisma un subjektivitātes idejas: 1. Filozofiski romantiskais individuālisms (J. Poruks, F. Bārda, J. Akuraters, K. Skalbe). 2. Subjektivitātes individuālisms (V. Eglītis, Fallijs). IV. Liberāldemokrātiskās un konservatīvās idejas (A. Stērste, V. Olavs, A. Niedra, F. Veinbergs).

Papildus informācija

Svars700 g