Kristietība un reinkarnācija

10,36

Autors: Rūdolfs Frīlings
Izdevniecība: Apgāds Alis
Gads:
Lappuses:
Vāki:

Apraksts

Reinkarnācija, ar kuru cilvēki atgriežas dzīvot uz zemes, ir koncepts, kas visbiežāk tiek saistīts ar Austrumu filosofijām. Tikai daži to saista ar kristietību. Tomēr šajā izaicinošajā grāmatā Rūdolfs Frīlings parāda, ka reinkarnāciju var integrēt kristīgajā pasaules uzskatā. Viņš stāsta, kā ezoteriskā kristietība ir atdzimusi ar Rūdolfu Šteineru, un rāda, ka teoloģijā par pasaules galu ir iztrūkumi, domājot par laiku starp augšāmcelšanos un pastaro dienu. Noliekot mūsu priekšā kristietības esenci, Rūdolfs Frīlings parāda, kā tā harmonizējas ar reinkarnāciju, un pēta reinkarnācijas attiecības ar Bībeli.

 

„Šajā darbā teologs Rūdofs Frīlings reinkarnācijas ideju 
– cilvēka atkārtotu dzīvošanu virs Zemes – pēta
kristīgās ticības ietvaros. Vai šāda ideja vispār ir iespējama
kristīgā un bibliskā kontekstā? Tradicionālā atbilde ir
„nē”. Bet ar saviem un vairāku pētnieku meistarīgajiem
Bībeles tekstu skaidrojumiem Frīlings parāda, ne tikai cik
viegli kristīgās teoloģijas reinkarnācijas ideja (atšķirībā no
tās Austrumu variantiem) ir sastopama Jaunajā Derībā,
bet arī kā tā aizpilda pamatīgus robus teoloģijā. Par šādiem
robiem uzskatāmi, piemēram, jautājumi: kas notiek
ar cilvēku pēc nāves, kā nepilnīgs cilvēks var sastapt
Debesu pilnību, kā Zemes dzīves laikā egocentrisks cilvēks
iegūst „cilvēcību”, kas un kā notiek Pastarajā tiesā utt. 
Visi Frīlinga raksti un arī šī apcere ir iespaidīgs garīgs
ceļojums tuvāk augšāmceltajam Kristum, kas, kā Frīlings
atkal un atkal saka, ir dzīves visbūtiskākais fakts.”

Mācītājs Juris Cālītis