Kultūrvides izglītība

4,08

Autors: Anta Zvirbule
Izdevniecība: RaKa izdevniecība
Gads:
Lappuses: 122
Vāki: mīkstie vāki

Kategorijas:
Svītru kods: #VALUE!

Apraksts

Mēs dzīvojam sabiedrībā, kura attīstās, mainās, pilnveidojas, sabiedrībā, kur cilvēkam jāizšķiras par svarīgāko un vērtīgāko savā dzīvē.

Šodienas materiālā pasaule cenšas otrajā plānā atvirzīt garīgās vērtības, to nozīmi cilvēka personības veidošanās procesā. Cilvēka dzīve ir izvēle, un to nosaka viņa vērtīborientācija. Mūsdienu sabiedrībā nepieciešami cilvēki ar kritisku domāšanu, ar noteiktu vērtību orientāciju, kuri spējīgi izvērtēt informāciju, patstāvīgi pieņemt sev un i svarīgus lēmumus.

Grāmatā atklāta vēsturiskās kultūrvides audzinošā ietekme uz skolēnu personības veidošanos. Vēsturiskā kultūrvide satur informāciju, mūsu uzdevums ir to saprast, tas nozīmē, iedziļināties un tālāk pilnveidot. Būtiski ir nosargāt šo saikni starp pagātni un šodienu, apjaust kultūrvēsturisko vidi kā vērtību, kam ir svarīga loma skolēnu personības veidošanā. Iepazīstot sevi un citus, izprotot savu būtību, savas pamatvērtības, spēsim dalīties kopējā kultūrvēsturiskajā mantojumā.

Darbā parādīta

  • kultūrvides izglītojošā vērtība, kā arī tās nozīme latviskās identitātes stiprināšanā;
  • analizēta un raksturota kultūrvides būtība;
  • izstrādāti ieteikumi novada vēsturiskās kultūrvides apguvei mācību procesā;
  • novērtēta ģimenes, skolas un s ietekme uz kultūrvides vērtību izpratni.

Darbs noderīgs pedagogiem, skolotājiem

Papildu informācija

Svars260 g