Latvijas tiesību sistēma

68,04

Autors: Autoru kolektīvs
Izdevniecība: Turība Biznesa Augstskola SIA
Gads: 2017
Lappuses: 442
Vāki: Mīkstie vāki

Kategorijas:
Svītru kods: 9789934543104

Apraksts

Varētu apgalvot, ka Latvijas tiesību sistēma mūsdienu izpratnē sāka formēties 1990. gada 4. maijā, kad formāli
 
atjaunoja savu tiesisko neatkarību, saglabājot sociālistisko tiesību loka piederošas tiesību sistēmas iezīmes, bet gatava
 
mainīties atbilstoši Romāņu–Ģermāņu loka iezīmēm un Eiropas tiesību vienotībai. Šo gadu desmitu laikā tiesību sistē-
 
ma ir piedzīvojusi un turpina realizēt fantastisku transformāciju kontinentālās Eiropas tiesību loka virzienā, ietverot
 
sevī Eiropas Savienības tiesību daudzveidību, principus un interpretāciju. Latvijas Tiesību sistēma ir veidojusies kā or-
 
ķestris, kur visiem instrumentiem ir jāskan vienoti melodiski, lai tiesību elementiem būtu iespēja pastāvēt kā odām.
 
Šādi elementi ir normu teksti, to jēgas izpratne, to sistēmiskā sasaiste, juridiskā argumentācija, metodes u.c.
 
Šo darbu var uzskatīt kā tiesisko himnu nošu grāmatu, jo notis ir pamats jebkurai s izpausmei un for-
mai. Grāmata ir mūsdienīgs pārskats pat Latvijas tiesību sistēmu visā tās daudzveidībā un pastāvībā, tanī pat laikā iz-
maiņu un attīstības procesā. “Latvijas tiesību sistēma” apkopo, apraksta un analizē fundamentālākos tiesību jautājumus
 
un principus. Šo tiesību orķestri visās pamattiesībās un to grupās (gan civiltiesībās, gan starptautiskās tiesībās un kri-
mināltiesībās), sniedzot priekšstatu par vispārējām un speciālām tiesību nozarēm, definējot to tiesību avotus, normas
 
un tiesību zinātnieku viedokļus, kas veicina mūsu valsts tiesību sistēmas izpratni un sniedz atbildes uz izpratnei nepie-
ciešamajiem jautājumiem. Atspoguļo to savstarpējo mijiedarbību un kopējo skanējumu.
 
Tiesību sistēmas orķestri ir savienojis autoru kolektīvs, kurš ir tikpat spilgts un ar lielisku skanējumu. Autoru
 
starpā ir tiesību zinātņu doktori, tiesību zinātnieki, doktoranti un praktiķi juridisko profesiju daudzveidībā, piešķirot
 
darbam ne tikai augstu akadēmisku izteiksmi, bet arī praktisko skaidrojumu. Autori, veidojot grāmatas izklāstu, katrā
 
tiesību nozarē ir analizējuši gan pašmāju, gan ārvalstu tiesību zinātnieku izvirzītas atziņas. Latvijas tiesību juridiskā
 
doma veiksmīgi savienota ar starptautisko un ES normu izklāstu, kas realizēts viegli uztveramā valodā. Autori izvēlēju-
 
šies lakonisku, kodolīgu un ļoti precīzu izklāstu.
 
Grāmatas adresāts ir jebkurš interesents, students, jurista palīgs, juriskonsults, jurists, persona, kurai tiesības
 
nav vienaldzīgas.
 
Liene Cakare

Papildu informācija

Svars1145 g
Dimensijas21 × 29 cm