Matemātika 12.klasei Mācību grāmata

8,09

Autors: I.Lude, D.Mētra,S.Daukšte
Izdevniecība: Pētergailis apgāds
Gads: 2009
Lappuses: 168
Vāki:

Kategorijas:
Svītru kods: 9789984332871

Apraksts

Sveiks, vidusskolēn! Mācību līdzekļu komplekta autores sveic tevi, uzsākot mācības 12. klasē! Šis mācību gads tev būs jo īpaši svarīgs — jāizvēlas nākotnes profesija, izglītības iestāde, kurā turpināsi mācības pēc skolas beigšanas, kā arī jānokārto eksāmeni par vidējo izglītību. Matemātikas mācību grāmatā mācību viela sakārtota 2 daļās — nosacīti pa pusgadiem. Pirmajā pusgadā apgūstamie jautājumi ir eksponentvienādojumi un nevienādības, logaritmiskie vienādojumi un nevienādības, piramīda, rotācijas figūras. Mācību grāmatā dots teorijas izklāsts, uzdevumu risināšanas piemēri, kā arī uzdevumi. Līdzās uzdevumu numuriem pievienoti apzīmējumi: º — uzdevums paredzēts macibu-gramatass kursa atkārtojumam; * — uzdevums ir grūtāks nekā to paredz mācību priekšmeta standarts; ! — pētnieciskie uzdevumi. Ja šis uzdevumu klāsts nav pietiekams, var izmantot arī mācību līdzekļu komplekta sastāvdaļu “Testi un paškontroles darbi”. 12. klases mācību grāmata sastādīta, ņemot vērā to, ka skolēni ir apguvuši šādas tēmas:

10. klasē 1. Vektori 2. Elementārās funkcijas (atkārtojums). Skaitļu virkne kā funkcijas speciālgadījums 3. Matemātiski spriedumi un pierādījumi 4. Trijstūris un četrstūris 5. Pakāpes funkcija, eksponentfunkcija, logaritmiskā funkcija, trigonometriskās funkcijas 6. Algebriskas izteiksmes un vienādojumi 7. Riņķis, daudzstūris 

11. klasē 1. Nevienādības 2. Ģeometriskie pārveidojumi plaknē 3. Statistikas elementi 4. Kombinatorika 5. Varbūtību teorija 6. Paralelitāte telpā un perpendikularitāte telpā 7. Trigonometrija 8. Prizma Mācību grāmatā minētās tēmas sakārtotas apakšnodaļās. Katras apakšnodaļas sākumā dots galveno teorijas jautājumu izklāsts, uzdevumu atrisināšanas piemēri, jautājumi vielas izpratnei un uzdevumi.

Apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 2009. gadā