Matemātika 8. klasei. Skolotāja grāmata

6,59

Autors: I. Čečina, T. Matrosova, E. Teterovska
Izdevniecība: Pētergailis apgāds
Gads: 2009
Lappuses:
Vāki:

Kategorijas:
Svītru kods: 9789984332932

Apraksts

I. Čečinas, T. Matrosovas un E. Teterovskas mācību līdzekļu komplekti matemātikā 7., 8., 9. klasei veidoti atbilstoši dokumentam „Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem. Matemātika. Mācību priekšmeta standarts 1.–9. klasei”. Mācību līdzekļu priekšrocība ir algebras un ģeometrijas tēmu secīgs izkārtojums, tas atvieglo gan skolēnu, gan skolotāju darbu. Skolotāja grāmatā „Matemātika 8. klasei” dots vielas tematiskā plāna paraugs. Skolotājam tiek piedāvāti kontroldarbi visām 16 tēmām. Katram kontroldarbam ir 3 varianti, un tiem dota vērtēšanas skala. Grāmatā ir vairāku mācību stundu plānu paraugi, kā arī doti papildu uzdevumi pētnieciskajai un praktiskajai darbībai. Atsevišķu tēmu apguvei tiek piedāvātas matemātiskās spēles.