Patstāvīgā un pētnieciskā mācīšanās ķīmijā. 2. Praktiskie un pētnieciskie darbi pamatskolā (+CD ar skolēnu darba lapām)

8,64

Autors: Renāte Kalniņa
Izdevniecība: Mācību grāmata SIA
Gads: 2009
Lappuses: 40
Vāki: Mīkstie

Kategorijas:
Svītru kods: 9789984181004

Apraksts

Metodiskais līdzeklis ir otrā daļa no brošūru komplekta "Patstāvīgā un pētnieciskā mācīšanās ķīmijā". Tas sastāv no skolotājam paredzēta teorijas izklāsta brošūrā un skolēna darba lapām kompaktdiskā.
Skolotājam paredzēto materiālu veido nepieciešamās metodiskās norādes konkrētu darbu norises organizēšanai.
Izstrādātie dažāda līmeņa patstāvīgo un pētniecisko darbu piemēri dod iespēju skolotājam macibu-gramatass ķīmijas mācīšanā veidot sistēmu, kas balstīta uz individuālās un grupu mācīšanās (pāru, grupu darbi un projekta darbi) mijdarbību un pakāpeniskuma ievērošanu skolēna patstāvīgās izziņas darbības aktivizēšanai. Skolotājs atsevišķus darbus var arī izmantot savas mācību programmas papildināšanai.
Grupā vai pārī veicamo patstāvīgo darbu organizācijas modeļi izstrādāti tā, lai skolēni ne vien pakāpeniski apgūtu prasmes un izkoptu spējas mācīties ķīmiju, sadarbojoties un komunicējot ar citiem, bet lai šie darbi arī būtu vienkārši un racionāli izpildāmi ķīmijas kabineta apstākļos.
Skolēna darba lapas mājasdarbu, praktisko un pētniecisko darbu izpildei, kā arī nepieciešamo uzziņas materiālu skolotājs izdrukā no kompaktdiska un pavairo katrai klasei un darbam nepieciešamajā skaitā. Darba lapas pēc darba izpildes var iesniegt skolotājam vērtēšanai vai arī saglabāt, uzkrājot mācīto un paveikto par visu macibu-gramatass kursu, bet novērtējumu veicot pašvērtējuma anketās, kas ietvertas darba lapās vai tām pievienotas.
Darbu saturā palielināts lietišķās ķīmijas īpatsvars, kas uzlabos pamatskolēna izpratni par zinātnes un tehnoloģiju mijiedarbību, dabas resursiem un ikdienas dzīvi.
Metodiskajā līdzeklī piedāvāto praktisko un pētniecisko darbu kopums atbilst pamatizglītības standartā ķīmijā izvirzītajām prasībām. Mācību satura apguvi veicina darba rezumējuma kartes, ko skolēni izstrādā darba gaitā.
Materiālam pievienotas arī pareizi aizpildītas mājasdarbu lapas un darba rezumējuma kartes, kas skolēniem ļaus ātri salīdzināt un novērtēt savu un klasesbiedru veikumu, pilnveidojot pašvērtējuma un savstarpējā vērtējuma prasmes.

Papildu informācija

Svars160 g
Dimensijas21 × 29.7 cm